Expatriació a Andorra

Com esdevenir resident fiscal a Andorra i obtenir la nacionalitat andorrana?

La legislació andorrana implantada en matèria d'immigració esmenta diferents tipologies de permisos de residència al Principat. Com fer-se resident fiscal a Andorra, quins passos cal seguir per obtenir la nacionalitat andorrana, quins són els diferents estatus dels expatriats a Andorra, quins impostos s'han de pagar? Aquí responem a totes aquestes preguntes.

Fer-se resident fiscal a Andorra: les diferents possibilitats

De manera esquemàtica, hi ha dues vies principals per obtenir la residència fiscal a Andorra:

 • els permisos de residència activa (o residència laboral) es poden concedir a persones que exerceixen una activitat professional a Andorra, assalariades o no, així com a promotors i emprenedors de projectes;
 • Les autoritzacions de residència passiva (o residència improductiva, sense ànim de lucre) concerneixen, generalment, les persones que vulguin realitzar una o diverses inversions al Principat (immobles, finances, etc.).

Altres permisos de residència fiscal a Andorra es poden expedir a persones amb dots o talents especials, i amb cert prestigi (cultural, científic, etc.), com persones amb un alt nivell de qualificació professional, artistes o esportistes de primer nivell.

Treballant al Principat: Residència Activa

Exercir una activitat professional al Principat

Si estàs contractat per una empresa andorrana i treballes al Principat, tens dret a sol·licitar la residència fiscal a Andorra.

Crear una empresa per obtenir la condició de resident fiscal a Andorra

Una altra solució per obtenir la residència fiscal andorrana (i no la nacionalitat): estar present almenys 183 dies l'any al país amb l'objectiu de desenvolupar una activitat empresarial en els següents termes:

 • el domicili social de l'empresa ha d'estar situat en una de les 7 parròquies del territori andorrà;
 • el contractista ha de contractar almenys una persona;
 • un determinat percentatge de la producció de serveis o béns (de vegades fins al 85%) s'ha de destinar al mercat exterior d'Andorra (no només al mercat local);
 • Els beneficiaris d'una autorització de residència fiscal professional a Andorra han de procedir a un dipòsit mínim de 50.000 € a l'Institut Nacional de Finances d'Andorra (INAF). Aquesta quantitat es restitueix en cas de no renovació de l'autorització de residència fiscal a Andorra.

Expatriació per inversió: residència passiva

Les persones que no tinguin una activitat professional o empresarial al Principat i encara vulguin ser residents a Andorra han d'establir el seu lloc de residència almenys 90 dies a l'any.

Es consideren residents passius amb la condició de realitzar una inversió al Principat segons les modalitats següents:

 • comprometre l'import mínim de 350.000 € en forma d'ingrés bancari en un compte personal, compra d'immobles al país o inversió en una empresa andorrana;
 • fer un dipòsit de 47.500 € com a penyora amb el govern d'Andorra.

Els diferents estats dels residents fiscals passius a Andorra són els següents:

 • categoria A: instal·lació a Andorra sense treballar-hi;
 • categoria B: persones que aprofiten una activitat a l'estranger i no a Andorra;
 • categoria C: persones que gaudeixen de reconeixement internacional (artistes, investigadors, esportistes de primer nivell, etc.).

Els residents fiscals passius a Andorra tenen llibertat per dedicar-se a la gestió del seu patrimoni i ocupar els càrrecs d'administrador de societats en què tinguin participacions (iguals o superiors al 50%) sempre que no es retribueixi el càrrec d'administrador.

En ambdós casos, tingueu en compte que l'administració del país mostra molt sovint una certa flexibilitat per facilitar la instal·lació d'expatriats al Principat a l'hora de sol·licitar la residència fiscal a Andorra, sempre que es compleixin, per descomptat, les condicions esmentades anteriorment.

Les accions a realitzar

Residència fiscal activa a Andorra

La condició de residència fiscal activa a Andorra està vinculada a la justificació d'un lloc de treball o a la creació d'una empresa al Principat.

set-up-statut-3

Els tràmits per obtenir-lo s'han de fer amb el Ministeri de l'Interior. Les característiques a respectar per a la seva concessió són les següents:

 • tenir un contracte de treball en una empresa andorrana;
 • crear una empresa i tenir més del 10% de les seves accions;
 • ha de tenir com a mínim 18 anys;
 • per justificar un historial penal net;
 • sotmetre's a un examen mèdic;
 • romandre almenys 183 dies a l'any al Principat d'Andorra;
 • procedir a la instal·lació del seu domicili fiscal a Andorra.

Per residència passiva

La condició de residència fiscal passiva a Andorra permet establir-s'hi sense exercir una activitat professional al Principat.

Els seus mètodes d'obtenció són els següents:

 • comprometre un capital mínim de 350.000 € dedicat a una inversió (bancària, immobiliària, emprenedora, etc.);
 • fer un dipòsit de 47 500 €, reemborsats en cas de no renovació de l'estatut;
 • fer un dipòsit addicional de 9.500 € per cada membre de la família;
 • ha de tenir com a mínim 18 anys;
 • justificar un historial penal net;
 • sotmetre's a un examen mèdic;
 • romandre almenys 90 dies l'any al Principat d'Andorra;
 • aportar la prova d'un nivell mínim de recursos almenys 4 vegades superior al nivell mitjà del país;
 • tenir una adreça oficial.

Els principals impostos del Principat

L'IRPF: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Since 2015, this is the main tax owed by tax residents a Andorra, independentment de la seva nacionalitat. Forma part d'un sistema simplificat que és especialment transparent i concerneix tant els treballadors autònoms com els assalariats i els emprenedors.

Les seves mostres són les següents:

 • menys de 24.000 € d'ingressos anuals: exempció;
 • entre 24.000 € i 40.000 € d'ingressos anuals: tipus impositiu del 5%;
 • ingressos anuals superiors a 40.000 €: tipus impositiu del 10%;
set-up-statut-4

Són possibles diverses deduccions de la base imposable en funció de la situació individual i familiar de les persones, possibles aportacions als fons de pensions o despeses relacionades amb la compra d'un habitatge, etc.

La declaració de l'IRPF s'ha de fer entre l'1 d'abril i el 30 de setembre de l'any natural següent a la finalització del període impositiu.

IGI (Impost General Indirecte)

L'IGI és un impost indirecte similar a l'IVA francès. Es refereix a la fiscalitat dels béns i serveis de consum. La seva taxa màxima és només del 4,5%, molt inferior a la d'altres països europeus. És en part per aquest motiu que la fiscalitat andorrana és molt atractiva per a molts expatriats arreu del món.

Cal destacar que hi ha altres impostos al Principat, la majoria de les vegades de parròquies locals.

Com obtenir la nacionalitat andorrana?

20 anys a Andorra per obtenir la nacionalitat

Somies amb aconseguir la nacionalitat andorrana? Arma't de paciència! Efectivament, l'obtenció de la nacionalitat andorrana requereix un període de residència d'almenys 20 anys al Principat.

Examen per a l'obtenció de la nacionalitat andorrana

I això no és automàtic, perquè per obtenir la nacionalitat andorrana s'haurà de superar un examen de coneixements generals relatiu al país, en català, llengua oficial. Un cop obtingui la nacionalitat andorrana, se li demanarà que renunciï a la seva nacionalitat d'origen. Així, per obtenir la nacionalitat andorrana no cal una inversió personal a llarg termini.

Si pots obtenir la nacionalitat andorrana i gaudir dels avantatges del país, no has d'esperar 19 anys per a això, pots començar fent-te resident fiscal a Andorra. A Andorra no hi ha impost de successions ni impost de patrimoni. No dubteu a posar-vos en contacte amb Set Up, la Consergeria privada de referència al Principat, us acompanyem de manera concreta en tots els vostres passos i us facilitem tota la informació relativa a cada tipus de residència.

set-up-statut-2
Top
×

Bienvenue

Veuillez cliquer ci-dessous pour une consultation gratuite sur Whatsapp.

× Consultation Gratuite